venres, 8 de febreiro de 2019

IV Certame de traballos de investigación do Camiño Inglés

O Concello de Oroso convoca o IV Certame de traballos de investigación do Camiño Inglés
Establécense 3 categorías no certame:
- Investigadores
- Peregrinos: Peregrinos maiores de idade
- Menores de 18 anos.
Xunto co solicitude de participación presentarase os traballos que deberán referirse a calquera faceta do Camiño Inglés (histórica, lingüística, xeográfica, botánica, ecolóxica...) tanto en Galicia como noutras partes de España ou noutros países.
Os traballos deberan presentarse nun sobre cerrado que conterá un CD co traballo en dous formatos dixitais (Word e PDF) e unha copia en papel. Quedan exceptuados da presentación en formato dixital os estudantes de primaria e infantil que poderán presentalos escrito a man.
Extensión mínima dos traballos:
Investigadores: 18.000 carácteres
Peregrinos: 5.000 caracteres
Menores de 18 anos: 2.500 carácteres.
Admítense fotos, debuxos e infografías citando a súa procedencia. O Autor ou autores responsabilízase de que no estean suxeitos a dereitos de autor.
Cada autor ou autores poderán presentar cantos traballos desexen.
prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o día 13 de abril de 2019.
Premios
- CATEGORÍA INVESTIGADORES:
Primeiro premio: 1.000 euros
Segundo premio: 500 euros
Terceiro premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150 euros)
- CATEGORIA PEREGRINOS:
Primeiro premio: 500 euros
Segundo premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150 euros)
Terceiro premio: Invitación para dúas persoas para coñecer unha semana (sábado e domingo) o
Concello de Oroso con gastos pagados (valoración: ata un máximo de 300 euros). Período de validez
da estancia: 6 meses
- CATEGORIA MENORES DE 18 ANOS:
Primeiro premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150 euros)
Segundo premio: unha cámara Go pro (valoración: ata un máximo de 150 euros)
Terceiro premio: un bono para mercar nunha tenda do Concello de Oroso por valor de 50 euros.
Período de válidez do bono: 6 meses
As persoas que resulten premiadas recibirán un diploma acreditativo da súa participación no certame

Ningún comentario:

Publicar un comentario