venres, 15 de xaneiro de 2021

I Concurso A túa Idea Encáixanos


  DosFarma convoca o I Concurso A túa Idea Encáixanos

  O obxecto do concurso é realizar o deseño da caixa de DosFarma, que máis tarde se producirá e será a que DosFarma envíe aos seus clientes.

  Realizaranse dous deseños: a parte frontal e a parte lateral da caixa. Poden ser obras ilustradas, gráficas,  pictográficas… Todas as disciplinas caben no deseño.

  Para a produción do deseño nos distintos formatos, DosFarma poderá adaptar tanto o tamaño, como a cor do deseño. Para elixir a arte final, o xurado terá en conta o valor e a calidade do deseño, así como a creatividade e innovación reflicto do artista.

  Á hora de realizar os deseños é moi importante ter en conta que quedarán rexeitados todos aqueles deseños susceptibles de atentar contra valores éticos, morais, políticos, relixiosos ou, que puidesen ser considerados ilícitos polo xurado.

  Os deseños deberán ser orixinais e que non fosen expostos ao público, tanto fisicamente como vía en liña, nin comercializados con anterioridade ao concurso.

  Todos os interesados en participar no concurso “A túa idea encáixanos” enviarán os seus deseños ao correo: promociones@dosfarma.com indicando no asunto “Concurso A túa Idea Encáixanos” e no corpo da mensaxe: Nome, Apelidos, DNI, teléfono, email, declaración asinada de orixinalidade, así como os do resto de participantes, no caso de que participen en grupo.

  Prazo: Todas as propostas deberán enviarse antes do 23 de xaneiro de 2021

  Todos os deseños deben cumprir as seguintes especificacións:
  - O deseño debe incluír o logotipo de  Dosfarma. O logotipo impreso como mínimo debe ter 165mm de ancho sendo proporcional ao seu tamaño.
  - O deseño debe realizarse seguindo o persoal para descargar (persoal caixa).
  - Arquivo en  CMYK para traballar a 300  ppp.
  - As liñas vermellas determinan o  troquel de corte.
  - Os logotipos de  señalética deben permanecer onde están (non poden incluír deseño).
  - O deseño pode realizarse a dúas tintas ou a todo cor (a empresa resérvase o dereito de adaptalo a dúas tintas se é necesario).
  - Os participantes teñen que enviarnos os seus deseños en formato  vectorizado

  Contémplase un total de seis premios:
  - Premio en metálico de 500€.
  - Vale de 100€ a consumir en www.dosfarma.com
  - Vale de 50€ a consumir en www.dosfarma.com
  - Lote de produtos de www.dosfarma.com
  - Lote de produtos de www.dosfarma.com
  – Lote de produtos de www.dosfarma.com

  Ningún comentario:

  Publicar un comentario