mércores, 7 de febreiro de 2018

“365 Días pola igualdade”Dar cada día un paso máis cara á igualdade real entre mulleres e homes. Con este obxectivo, publícase o calendario “365 Días pola igualdade”, unha iniciativa do Instituto da Muller coa que se busca facer partícipe a toda a cidadanía da necesidade de seguir traballando pola eliminación de prexuízos e barreiras.
O calendario “365 Días pola igualdade” atópase dispoñible na web do Instituto da Muller, desde a que se poderá descargar de forma totalmente gratuíta. A través de cada mes do ano este calendario dá a coñecer un tema central en torno ao cal virarán todas as actividades e actuacións que o Instituto da Muller desenvolve.
Deste xeito, xaneiro estará dedicado á igualdade dentro da empresa, febreiro falará da relación da muller coa ciencia e a tecnoloxía, e marzo resaltará o Día Internacional da Muller e o seu papel no século  XXI. Con motivo do 30 aniversario da incorporación da muller ás Forzas Armadas, abril foi o mes elixido para dar visibilidade ás mulleres dentro dos corpos de seguridade. O mes de maio centrarase na relación da muller coa educación e os medios de comunicación, xuño resaltará a diversidade, coa celebración do Día internacional do Orgullo  LGTBI, e xullo concienciará sobre a presenza das mulleres nos órganos políticos. Agosto falará das mulleres dentro do deporte, setembro da muller na cultura e outubro da súa relación co mundo rural. O ano acabará coa loita pola erradicación da violencia exercida sobre as mulleres, que quedará destacada no mes de novembro, e a reclamación da importancia do asociacionismo feminino, no mes de decembro.
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/ultimoEvento/docs/CalendarioIMIO2018.pdf

Ningún comentario:

Publicar un comentario