mércores, 7 de febreiro de 2018

“A Xuventude no mundo” edición 2018: intercambios xuvenís a Italia, Xeorxia e Xapón

No marco do programa “A Xuventude no mundo”, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, ao abeiro das relacións bilaterais que a Xunta de Galicia mantén con distintas entidades noutros países, convoca catro intercambios xuvenís.

País
Lugar de intercambio
Nº de prazas
Data de realización 2018
Italia
Polo Tecnico Profesionale I.I.S. Vendramin Corner – Venecia
20
28/03-03/04
Comuna de Fondachelli Fantina- Sicilia
20
11/03-17/03
Xeorxia
Asociación Biridge to Europe-Tiblisi
5
16/07- 22/07
Xapón
Prefectura de Wakayama
30
03/09-10/09

Obxectivos: facilitar o coñecemento doutras realidades sociocultural e lingüísticas para a comprensión da diversidade cultural e favorecer e potenciar a adquisición de habilidades e competencias non formais que faciliten o desenvolvemento persoal.
Prazo de inscrición: do 31 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2018.
Inscrición: mediante envío de formulario electrónico dentro do prazo establecido. Só se admitirá unha solicitude por participante.
Os erros nos datos facilitados na solicitude de participación ou a omisión dalgún deles pode ocasionar a desestimación da solicitude.
Admítese a inscrición nos catro intercambios, tendo en conta os requisitos de participación en cada un deles. No caso de inscrición dobre, triplo ou cuádruplo o/a solicitante deberá indicar a orde de preferencia de participación.
Admisión: será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas convocadas para o intercambio. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación nos tres días seguintes, entenderase que non obtivo praza para o intercambio.
No caso de que unha persoa solicite participar nos dous ou máis intercambios, a admisión nun intercambio exclúe a admisión nos outros, salvo que non se cubran as prazas destes últimos.
Confirmada a praza nos 10 días (naturais) seguintes os/as seleccionadas deberán remitir a galeuropa@xunta.gal
 • Unha copia do billete de transporte adquirido para desprazarse ata a cidade do país do intercambio. Non é documento válido a reserva de voo.
 • Unha copia do seguro de viaxe, de accidentes e de enfermidade (ou copia da Tarxeta Sanitaria Europea no caso dos intercambios de Italia).
 • No intercambio á Prefectura de Wakayama (Xapón): unha declaración de compromiso de acoller na súa residencia en Galicia a dous mozos/as xaponeses/as durante tres días no mes de marzo de 2018 (9, 10 e 11 de marzo de 2018) con motivo do desenvolvemento do intercambio de acollida na comunidade autónoma galega.
A non remisión destes documentos no prazo establecido supón a perda da praza no intercambio.
De producirse baixas despois de adxudicarse as prazas, ofertaránselle aos/as solicitantes da lista de espera, tendo que presentar estes o billete e a documentación nos 5 días (naturais) seguintes da comunicación.
No caso de que o billete de transporte adquirido fose anulado posteriormente a súa remisión á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a praza para o intercambio será anulada e considerada non adxudicada.
Recibidos correctamente os documentos requiridos, aos seleccionados/as seralles facilitado, posteriormente, o nome do/a coordinador/a que acompañará ao grupo, así como o lugar de encontro no lugar de realización do intercambio.
Realizarase o intercambio se existe un mínimo da metade das prazas convocadas para cada un.

INTERCAMBIO XUVENIL A SICILIA (ITALIA)
Título: “Mocidade para a inclusión de inmigrantes”.
Datas de realización do intercambio: do 11 ao 17 de marzo de 2018.
**O 11 de marzo todos os mozos e mozas participantes deben estar na Comuna de Fondachelli Fantina-Sicilia.
**Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 17 de marzo.
Prazas: 20 (acompañados/as dun/ha/s coordinador/a/s).
Destinatarios/as: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio.
Cobertura do intercambio:
 • Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
 • Trasporte no ámbito do intercambio.
 • Actividades organizadas pola entidade de acollida.
Será a cargo do/a participante:
 • Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
 • Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade ou Tarxeta Sanitaria Europea.
Actividades provisionais previstas: entre outras, actividades de ocio educativo e culturais; charlas coloquios sobre as sociedades multiculturais e políticas de integración; workshops sobre mediación e comunicación intercultural; reunións con autoridades locais; encontros con mozos e mozas sicialianos/as e cea intercultural.
Recomendación de aeroportos máis pretos para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
Aeroporto de Catania.
Aeroporto de Palermo.
INTERCAMBIO XUVENIL A VENECIA (ITALIA)
Título: “Arte e historia veneciana”.
Datas de realización do intercambio: do 28 de marzo ao 3 de abril de 2018.
**O 28 de marzo todos os mozos e mozas participantes deben estar en Polo Tecnico Profesionale I.I.S. Vendramin Corner – Venecia.
**Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 3 de abril.
Prazas: 20 (acompañados/as dun/ha/s coordinador/a/s).
Destinatarios/as: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio.
Cobertura do intercambio:
 • Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
 • Trasporte no ámbito do intercambio.
 • Actividades organizadas pola entidade de acollida.
Será a cargo do/a participante:
 • Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
 • Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade ou Tarxeta Sanitaria Europea.
Actividades provisionais previstas: entre outras, actividades de ocio educativo e culturais, visita á Basílica e Praza de San Marcos, ao Palacio Ducal, illas de Murano e Burano, ao Teatro La Fenice, Museo de Historia Natural, workshops, encontros con mozos e mozas venecianos/as e cea intercultural.
Recomendación de aeroportos máis pretos para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
Aeroporto Internacional Marco Polo - Venecia.
Aeroporto de Sant´Angelo – Treviso.
INTERCAMBIO XUVENIL A TIBLISI (XEORXIA)
Título: “A diversidade dos costumes, a convivencia entre culturas diferentes”.
Datas de realización do intercambio: do 16 ao 22 de xullo de 2018.
**O 16 de xullo todos os mozos e mozas participantes deben estar nas instalacións da Asociación Biridge to Europe en Tiblisi (Xeorxia).
**Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 22 de xullo.
Prazas: 5 (acompañados/a dun/ha coordinador/a).
Destinatarios: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio.
Cobertura do intercambio:
 • Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
 • Trasporte no ámbito do intercambio.
 • Datas de realización do intercambio:Actividades organizadas pola entidade de acollida.
Será a cargo do/a participante:
 • Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
 • Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade.
Actividades provisionais previstas: entre outras, actividades de ocio educativo e culturais, reunión con mozos /as de universidades estatais,; visitas varias: Ministerio de relacións e Asuntos Exteriores de Xeorxia, covas de Sataplia,..., workshops, encontros con mozos e mozas xeorxianos e cea intercultural.
Recomendación de aeroporto máis preto para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
Aeroporto de Tiblisi
INTERCAMBIO XUVENIL Á PREFECTURA DE WAKAYAMA (XAPÓN).
Título: “Conmemoración do 20 aniversario do irmanamento do Camiño Kumano Kodo co Camiño de Santiago”.
Datas de realización do intercambio: do 3 ao 10 de setembro de 2018
**O 3 de setembro todos os mozos e mozas participantes deberán estar en Wakayama.
** Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 10 de setembro.
Prazas.- 30 (acompañados/as dun/ha coordinador/a).
Destinatarios: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio e que non participaran nos últimos tres anos (2015-2017) no programa A Xuventude no mundo.
Cobertura do intercambio:
 • Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
 • Trasporte no ámbito do intercambio.
 • Actividades organizadas pola entidade de acollida.
 • 3 días de estancia con familias xaponesas.
Será a cargo do/a participante:
 • Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
 • Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade.
Actividades provisionais previstas: percorrido durante 3 días do Camiño Kumano Kodo, visita a lugares tradicionais da cultura xaponesa, encontros con mozos e mozas xaponeses, cea intercultural e aloxamento durante 3 días con familias xaponesas.
Estancias con familias xaponesas: Os/as participantes neste intercambio adquiren o compromiso de acoller no seu domicilio particular en Galicia durante 3 días (9, 10 e 11 de marzo de 2018) a 2 mozos ou mozas xaponeses/as, con motivo do desenvolvemento do intercambio de acollida en Galicia.
Reunión previa á saída: Os /as mozos/as seleccionados/as serán convocados a unha reunión preparatoria do intercambio previo ao inicio do intercambio, no día e lugar que determine a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. A asistencia será obrigatoria, agás causa de forza maior debidamente xustificada. A data de realización desta reunión será comunicada por correo electrónico con antelación suficiente.
Recomendación de aeroporto máis preto para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
Aeroporto de Kansai.
MÁIS INFORMACIÓN
galeuropa@xunta.gal
Teléfono/s:981544645 - 981544869

Ningún comentario:

Publicar un comentario