luns, 22 de xaneiro de 2018

Mocidade e psicoses

DOA Saúde Mental presentou un proxecto de atención temperá en psicose aos premios "Mocidade e Psicoses". 

O programa deseñouse para a súa aplicación nun contexto individual, aínda que se complementarán con intervencións  grupales. O tratamento terá unha duración aproximada dun ano, variando en función das circunstancias de cada usuario.
Parte dunha consulta inicial da persoa e a súa familia cun psiquiatra do Servizo Galego de Saúde (Sergas), que iniciará a derivación e será o seu psiquiatra de referencia. Para a derivación será necesario informe médico (psiquiátrico) e informe social.
1º FASE DE ACOLLIDA
Tanto no domicilio da persoa, como no centro educativo de referencia (en caso de estar escolarizado) e nas instalacións de  DOA. Revisión de informes médicos e probas.
2º FASE DE AVALIACIÓN das dificultades relacionadas coa saúde mental.
A avaliación permite detectar alteracións e aquelas capacidades que se manteñen preservadas para o seu emprego na fase de tratamento. Elaborarase o Proxecto Individualizado de Atención Precoz (PIAP) acordado co paciente.
3º FASE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
Desde as perspectivas psiquiátricas, neuropsicolóxica, cognitivo- conductual e educativa.
4º FASE DE SEGUIMENTO
Sesións individuais puntuais para reforzar logros naqueles casos nos que se considere oportuno. En caso de ser necesario, realizarase unha derivación a outros recursos. O tratamento é de carácter  holístico e multidisciplinar e inclúe:
Rehabilitación desde a Neuropsicolóxica Clínica: atención, funcións executivas, aprendizaxe e memoria, linguaxe, cognición social,  psicoeducación, conciencia de déficit. E desde a  Neuropsicología Educativa: formación en  metacognición, estratexias de aprendizaxe, creatividade, intelixencias múltiples, adaptacións curriculares e psicomotricidade.
Adestramento en habilidades sociais.
Manexo  conductual (fomento de condutas positivas).
Técnicas cognitivo- conductuales (pensamento planificado).
Intervencións domiciliarias.
Coordinación centros educativos
Para votar: http://jovenesypsicosis.es/proyectos/doa-saude-mental/

Ningún comentario:

Publicar un comentario