luns, 15 de marzo de 2021

33º Concurso de Fotografía 'Jesús e Adán'

 A Concellería de Mocidade do Concello de Las Rozas convoca o 33º Concurso de Fotografía 'Jesús e Adán', no que poderán participar de maneira individual, mozos e mozas non profesionais, entre 14 e 30 anos.

Cada participante poderá concorrer cun máximo de tres fotografas que se presentarán sen firma e sen nome do autor, pero cun título ou lema no dorso, onde ademais deberá indicarse a orientación (horizontal ou vertical).

Cada autor xunto coa solicitude entregará un sobre pechado en cuxo exterior figurará o lema ou título das fotografías e no seu interior detallaranse os datos persoais do artista (nome e apelidos, dirección, correo electrónico, teléfono e idade), ademais dunha fotocopia do DNI.

O tema, a técnica e o deseño das fotografías serán libres. As fotografías deberán presentarse cunhas medidas comprendidas entre un mínimo de 20 centímetros para o lado curto e un máximo de 40 centímetros para o longo. Nestas medidas deberá estar incluído a marxe, se o houbese. Deberán ir montadas sobre soporte lixeiro (cartolina ou cartón pluma).

As fotografías presentadas non deberán ser premiadas en ningún outro certame, perdendo todos os dereitos no caso de que a mesma obtivese algún premio.

prazo de admisión das obras será do 5 ao 14 de maio de 2021.

Premios
- Premio ás tres mellores fotos do mesmo autor: 500 euros.
- Premio á mellor foto: 400 euros.
- Premio á mellor foto de autor local: 300 euros.

As solicitudes de participación, as cales se poderán descargar na páxina web do concurso irán dirixidas xunto coas obras ao Centro da Mocidade, situado na Avenida Ntra. Sra. de  Retamar 8. 28232 Las Rozas.

https://www.lasrozas.es/juventud/concursos-rozasjoven/fotografia

Ningún comentario:

Publicar un comentario