martes, 23 de marzo de 2021

 

O Concello de Teo necesita contratar un/ha Tractorista/palista.
O prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 7 de abril de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 22 de marzo de 2021.

Bolsa de emprego de auxiliares do SAF en MondoñedoPublicado en

O Concello de Mondoñedo está a elaborar unha bolsa de emprego de pesoal para o Servizo de Axuda no Fogar.
O prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 6 de abril de 2021
Máis información no BOP de Lugo do 20 de marzo de 2021.

O Concello de Valdouro necesita contratar un/ha Operario/a-condutor/a.
O prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 26 de marzo de 2021
Máis información no BOP de Lugo do 20 de marzo de 2021

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es do 19 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4344.pdf.

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 22 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4435.pdf.

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 22 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4434.pdf.

Ningún comentario:

Publicar un comentario