luns, 1 de marzo de 2021

Xeración e presentación de solicitudes para as listas de contratación temporal

 Esta aplicación permitiralle xerar todas as solicitudes normalizadas para as listas de contratación temporal e presentar telematicamente as solicitudes que teñan habilitada esta funcionalidade.

https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/xeracion-de-solicitudes?fbclid=IwAR0rZgX15Bp_kXMkA_wxWd2wjICinmlpWOtrR-RIJqieJgwTh-2HCRh-_i4


Ningún comentario:

Publicar un comentario