martes, 18 de maio de 2021

 

17 prazas(Peon/a, monitor/a, administrativo/a, operarios/as) no Concello de Curtis (A Coruña)


  As prazas convocadas por concurso/oposición, son 9 peón/a, 3 monitor/a deportivo/a-entrenador/a, 2 operarios/as, 2 administrativos/as, e 1 orientador/a laboral.
  O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 17 de maio.
  https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8131.pdf.  Bolsa de traballo persoal interino/a oficial de servizos no Concello A Garda (Pontevedra)


   O prazo de presentación de solicitudes é 20 días naturais. Máis información: www.boppo.depo.gal do 18 de maio
   https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/05/18/2021025652.
   Ningún comentario:

   Publicar un comentario